Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του SCHOOLS ENGAGE!

Αυτό το καινοτόμο έργο Erasmus+ KA2 επιδιώκει να δημιουργήσει, να δοκιμάσει και να επικυρώσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο για την εισαγωγή ενεργού εκπαίδευσης πολιτών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την προώθηση της ενασχόλησης με τα κοινά, της συμμετοχής και των κοινών αξιών.

Popular Courses

[thim-courses order=”popular” layout=”grid” view_all_position=”bottom” view_all_courses=”View All”]

What People Say

How real people said about Education WordPress Theme.

Peter Packer

Front-end Developer

“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”

manuel

Manuel

Designer

“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”

john-doe

John Doe

Art director

“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I’ve learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

Elsie

Copyrighter

“ You don’t need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

Anthony

CEO at Thimpress

“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress – the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

Susan Jackson

Wordpress Developer

“ Education WP is a special build for an effective education & Learning Management System site. Education WP is the next generation & one of the best education WordPress themes which contains all the strength of eLearning WP and comes with better UI/UX. ”

5000
LEARNER
6000
GRADUATES
150
COUNTRIES REACHED
940
COURSES PUBLISHED