Назад

Нашата история

55000
FOREIGN FOLLOWERS
60
CERTIFIED TEACHERS
2240
STUDENTS ENROLLED
215
COMPLETE COURSES

Schools Engage – сервисното обучение(СО) като средство за насърчаване на активно гражданство е проект по програма Еразъм + К2, който се провежда от декември 2020 г. до ноември 2022 г.

Проектът SCHOOLS ENGAGE има за цел да създаде иновативен образователен пакет за средно образование, който се основава на сервисното обучение(СО) като педагогически контекст за култивиране на гражданска компетентност и насърчаване на гражданската ангажираност, участие и общи ценности. Той се стреми да подобри професионалното развитие на учителите, като им помага да прилагат иновативни преподавателски практики в своите учебни програми. Предизвикателството на проекта е да се намеси в средното образование. Следователно към този сектор трябва все по-често да се подхожда с оглед насърчаване и подпомагане на реалното тестване и прилагане на интервенции за УО в училищата.

Цели

Да подпомогне професионалното израстване на учителите като ги подкрепя в използването на иновативни практики, свързани с сервисно обучението.
Да подпомогне учителите с инструменти, методологии и готови за използване материали за приложението на СО.
Да подпомогне тестването и прилагането на сервисното обучение в училищата в реална среда.
Да повиши участието на учениците, като изясни техните деморактични цели и да култивира активни граждански компетенции.

Резултати

Програма за обучение на учители по СО, която ще включва 5 модула (Въведение в СО, СО и умения за 21и век, СО и активно гражданство, практики на СО и допълнителни СО ресурси).
Онлайн κypc
Банка с ресурси
Наръчник с отзиви

Целеви групи

Средни училища

Учители

Ученици

Семейства

Членовете на общността, в зависимост от дейностите по СО, чиито студентите ще кандидатстват (напр. ако учениците кандидатстват по проекти за СО, насочени към подпомагане на възрастните хора, то възрастните хора ще станат част от проекта)

Бизнес организации и други организации, които ще бъдат поканени да участват в проекта.